Vrste usluga

Ispiši
GLG usluge GLG usluge GLG usluge GLG usluge GLG usluge GLG usluge GLG usluge GLG usluge GLG usluge

1. KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
• Pokrivanje krovova laganim limenim pokrovima kao što su GERARD, PREFA, RUUKKI, PROFILIRANI LIMOVI, KROVNI I FASADNI PANELI SA ISPUNOM POLIURETAN ILI MINERALNA VUNA.
• Skidanje starog pokrova ( crijepa, salonit ploča i drugog…) sa podravnjavanjem krovišta
• Montaža izolacije prema potrebi naručitelja (min. vuna i dr.)
• Daskanje krovišta ako je potrebno
• Izrada i montaža sve potrebne limarije (žljebovi, cijevi opšavi dimnjaka, vjetar lajsne i drugo prema potrebi krovišta)
• Ugradnja krovnih prozora i opšava krovnih prozora
• Svi drugi radovi na krovištu do potpune gotovosti krovišta

2. MONTAŽNE GARAŽE
• Izrada limenih montažnih garaža dimenzije prema želji naručitelja sa besplatnom montažom na udaljenosti do 30 kilometara

3. BRAVARSKI RADOVI
• Ograde (balkonske, ulične)
• Stepeništa (ravna, polukružna)
• Boksevi za pse
• Bunarske kućice i drugo

3. MONTAŽNE KUĆE, VIKENDICE
• Izrada i postava montažnih kuća (vrtne kućice, nadstrešnice, vikend kuće prema želji naručitelja)

***

• Izrađujemo sve elemente potrebne za građevinsku limariju prema narudžbi iz:

a) pocinčanog lima
b) bakrenog lima
c) pocinčanog obojenog (plastificiranog) lima
d) aluminijskog obojenog (plastificiranog) lima


• Izrađujemo i montiramo:
a) žljebove (oluke)
b) odvodne cijevi
c) gornja i donja odvodna koljena
d) krovne uvale
e) vjetar lajsne
f) opšave dimnjaka
g) završne zaštitne ukrasne kape dimnjaka
h) snjegobrane


• Pokrivanje krovova
a) obiteljskih kuća
b) poslovnih objekata
c) proizvodnih hala
d) garaža
e) nadstrešnica
f) svih drugih objekata (crkve, škole, sportske dvorane)


• Pokrivanje krovova može se izvoditi prema želji naručitelja:
a) ravnim limom (dvostruko strojno falcanje spojeva)
b) profiliranim limom u boji po izboru (npr. smeđa, crvena, zelena, bijela, plava i dr...)
c) KROVNIM PLOČAMA "GERARD" u boji i obliku po izboru (čelični lim oplemenjen cink aluminijem u obliku crijepa sposipom od prirodnog mljevenog kamena vulkanskog podrijetla u cca 15 boja s vijekom trajanja od 50 godina, uz pisanu garanciju proizvođača i ovlaštenog polagača)
d) krovnim pločama RUUKKI, PREFA


• Oblaganje fasada: profiliranim limom u boji po izboru

• Savijamo razne profile iz lima dužine do 6 m dužine (u jednom komadu) iz našeg ili vašeg materijala

• Proizvodnja i prodaja limenih montažnih garaža:
a) tip: standardne dimenzije: 3.00 * 5.50 * 2.20 m
b) dimenzije po narudžbi
c) konsturkcija: Fe cijevi
d) obloga i krovišta: plastificirani lim u boji po izboru s vijekom trajanja od 50 godina
e) krovište: jednostrešno ili dvostrešno (po želji)
f) montaža BESPLATNA do 30km udaljenosti od sjedišta tvrtke
g) cijena na UPIT


• Bravarske usluge:
a) izrada i montaža vanjskih i unutarnjih stepeništa (kružnih ili ravnih)
b) izrada i montaža vanjskih i unutarnjih ograda (balkonske ili dvorišne)
c) izrada bunarskih kućica
d) izrada montažnih kuća, vikend kuća
e) izrada kućica i bokseva za pse
a) izrada i montaža vanjskih i unutarnjih stepeništa (kružnih ili ravnih)
b) izrada i montaža vanjskih i unutarnjih ograda (balkonske ili dvorišne)
c) izrada bunarskih kućica
d) izrada montažnih kuća, vikend kuća
e) izrada kućica i bokseva za pse


• Izrada limenih uložaka za pogredbne sanduke (svih vrsta i tipova)

• Pokrivanje krovova i oblaganje fasada (škola, sportskih dvorana...) PANELIMA svih debljina